Please reload

June 18, 2018

Dette handler om anvendelsen af enheder, hvor der angives en værdi pr. tidsenhed og lignende. F.eks. kan 20 kilometer i timen angives som ”20 kilometres per hour” eller ”20 km/h” eller ”20 km h-1.

Der er ingen faste regler ren...

June 11, 2018

Alle artikler anvender de klassiske IMRAD overskrifter, dvs. Introduction, Methods, Results and Discussion.

Dette gælder for originalartikler. Oversigtsartikler kan have en anden inddeling i afsnit og derved andre overskrifter...

June 4, 2018

Mange forfattere har tendens til at bruge passiv form, når man skriver videnskabelige artikler.

Passiv form er f.eks. ”the meat was eaten by the patient”. Den modsatte form, som er den aktive form, vil derimod være ”the patien...

May 28, 2018

Dette er et klassisk problem for forfattere, som ikke har engelsk som deres hovedsprog.

Som hovedregel anvender man ordet female, kun hvor den biologiske forskel mellem mænd og kvinder er relevant. I andre tilfælde, hvor den b...

May 21, 2018

Et sådan svarbrev kaldes på engelsk et ”rebuttal letter”.

Et rebuttal letter opbygges traditionelt ved, at man først ganske kort takker redaktør og peer reviewers for de konstruktive kommentarer og skriver, at man nu har revid...

May 14, 2018

De fleste forskere kan ikke blot sætte sig og direkte skrive deres artikel. Man går typisk og overvejer det i sit hoved i en periode og forbereder sig også skriftligt med udarbejdelse af en disposition.

Netop dispositionen er...

May 7, 2018

Modulær writing betyder, at man starter med at skrive det afsnit i artiklen, som man har mest lyst til.

Det kan f.eks. være nemmere for dig at starte med title page og metodeafsnittet frem for at starte med artiklens diskussio...

April 30, 2018

I artiklens konklusion skal du konkludere på dit formål.

Det betyder i praksis, at du i konklusionen skal svare på det spørgsmål, som du rejste i slutningen af dit introduktionsafsnit, dvs. artiklens primære formål.

Du må ikke...

April 23, 2018

Svaret til dette er entydigt nej.

Det er uetisk adfærd som forfatter at submitte sin artikel til flere tidsskrifter på samme tid. Der er ingen egentlige sanktionsmuligheder, hvis du alligevel gør det og bliver opdaget, men det...

April 16, 2018

Et godt forskningsspørgsmål er et spørgsmål, som løser en problemstilling for patienterne.

Som klinisk forsker er det mest relevant at vælge forskningsspørgsmål, som afgør kliniske problemstillinger så tæt på patientbehandling...

Please reload

Søg via tags
Blog arkiv
Please reload

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Til alle jer sociale

 

Nyhedsbrevet indeholder information om nye kurser, generelle nyheder fra forskningens verden, samt gode tilbud til alle de trofaste. Vi udsender kun ca. 6  mails årligt, og du kan selvfølgelig afmelde det når som helst.

 

Følg os på Facebook og få alle nyheder og blogs med det samme

       © 2017 Forskerkurser.dk

© 2015, forskerkurser.dk, all rights reserved