Må jeg publicere samme studie på 2 forskellige sprog?

I princippet må man gerne publicere samme studie på et lille originalsprog og et større hovedsprog. Dette kan f.eks. være på dansk og på engelsk. Imidlertid kræver det udtrykkelig tilladelse fra begge tidsskrifters redaktører, og det er endvidere vigtigt, at timingen af publiceringen forskydes, så den første publicering er tidsmæssigt klart adskilt fra den anden publicering. Den første publicering kaldes den originale publikation og den næste den sekundære publikation. På den sekundære publikation skal det udtrykkeligt angives, at studiet tidligere er publiceret på et andet sprog med angivelse af referencen, samt at der er tilladelse til at publicere artiklen som en sekundær publikation på e

Hvad er salami-publicering?

Et hyppigt anvendt begreb er ”salami-publicering”, hvis man fra samme kliniske studie skriver flere artikler men med hver sit fokus eller med præsentation af forskellige dele af det samlede dataset. Salamipublicering er derfor ikke publicering af det samme flere gange, men er forskellige dele af det samme hovedstudie. Begrebet salami har en negativ klang rent sprogligt, men der er ingen grund til at se på det med så negative øjne. Essensen når man skriver videnskabelige artikler er, at de skal blive læst. Hvis man skriver en artikel, som er alt for stor og omfangsrig og vanskelig tilgængelig på grund af mange data og mange delformål og derved flere parallelle diskussioner og konklusioner, så

Må jeg præsentere mit studie ved en konference, hvis det er indsendt til et tidsskrift?

Som hovedregel må du altid præsentere dine data ved et videnskabeligt møde, uanset om studiet er indsendt til et tidsskrift eller ej. Dette er underforstået at din præsentation af data ved konferencen sker i form af et abstrakt, som vil være tilgængelig i f.eks. en abstraktbog, og at din præsentation vil være i form af et mundligt foredrag eller en poster. Det er en balancegang, hvor meget du må udlevere til selve kongressen, og som hovedregel må man fraråde, at du udleverer hand-outs f.eks. i forbindelse med en poster, idet du derved giver publikum nogle detaljer fra dit studie, som efterfølgende vil være dækket af copyright fra tidsskriftets forlag. Det er dog altid i orden at præsentere e

Må jeg genbruge en figur fra en tidligere publiceret artikel?

Hvis du ønsker at genbruge en figur, som tidligere er publiceret i en artikel, skal du have tilladelse fra den der ejer copyright. Hvis det er et tidsskrift, som ejes af et forlag, og der ikke er tale om ”open access”, skal du skrive til tidsskriftets redaktør (editor) og specifikt anmode om tilladelse til at genbruge figuren i din kommende artikel. Hvis du får tilladelse til dette, skal man ved genbrug altid anføre den originale reference (i figurteksten) og tillige medsende tilladelsen til det nye tidsskrifts redaktion. Det er meget sjældent, at man ikke får en sådan tilladelse til at genbruge en figur, såfremt man angiver den originale reference. Du skal dog spørge ad, før det gøres for a

Lidt om tabeller og figurer

Tabeller og figurer skal være selvforklarende, og dette betyder, at man skal kunne læse tabeller og figurer uden at læse selve artiklen. Blandt andet betyder det, at forkortelser i teksten til tabeller og figurer skal skrives ud første gang de forekommer, nøjagtig ligesom man gør i selve artikelteksten. Du skal tænke grundigt over læsbarheden af dine tabeller og figurer. Det må ikke være vanskeligt at tolke indholdet i hverken tabeller eller figurer, så de skal gøres så pædagogiske som muligt og samtidig selvfølgelig bære budskabet til læseren. Pas derfor på med at lave dem alt for komplicerede. Tabeller og figurerne skal være let forståelige uden f.eks. at anvende flere Y-akser eller vanske

Blog arkiv
Søg via tags
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Til alle jer sociale

 

Nyhedsbrevet indeholder information om nye kurser, generelle nyheder fra forskningens verden, samt gode tilbud til alle de trofaste. Vi udsender kun ca. 6  mails årligt, og du kan selvfølgelig afmelde det når som helst.

 

Følg os på Facebook og få alle nyheder og blogs med det samme

       © 2017 Forskerkurser.dk

© 2015, forskerkurser.dk, all rights reserved