Mere om gruppeforfatterskab

Nogle multiforfattergrupper angiver et gruppe-navn som forfattere på artikler. Dette kan gøres med eller uden definerede navne på enkeltpersoner, og man ser mange forskellige udgaver af dette i forskellige artikler. Man kan således se angivelse f.eks. af author 1, author 2, author 3 and the xx-group eller author 1, author 2, author 3 on behalf of the xx-group eller blot angivelse af xx-group som forfatter. I artiklens fodnote på forsiden eller i acknowledgement-afsnittet er der ofte angivet forskellige navne på personer, som har været involveret i forskningsprocessen. Undertiden er der blot angivet an række navne som deltagende investigatorer, andre angiver en ”writing group” og en ”protokol

Anvendelse af gruppeforfatterskab

Antallet af forfattere på en videnskabelig artikel eller bag et enkelt videnskabeligt projekt er stigende i takt med, at studierne bliver mere og mere komplicerede og typisk indebærer samarbejde på tværs af discipliner og undertiden endog flere lande. Der synes efterhånden at være mere accept af anvendelse af mange forfatternavne i artiklens byline (listen af forfattere under artiklens titel). Der er er derfor ikke mere grund til at anvende et gruppe-navn for at kunne huse mange forfattere i artiklens byline. Med andre ord er anvendelsen af gruppe-navne som forfattere formentlig på retur. Dette skyldes samtidig, at man i gruppeforfatterskaber har vanskeligere ved at gennemskue, hvem der egen

Bedømmerens gode opførsel

En artikel, man som bedømmer får tilbudt at vurdere, bør ikke diskuteres med andre udenfor den redaktionelle proces, undtagen det udtrykkeligt er godkendt af redaktøren. Materialet, som submittes til tidsskriftet, og som sendes til peer review, betragtes som konfidentielt. Ligeledes bør bedømmeren derfor heller ikke gemme kopier af bedømte manuskripter eller anvende viden fra sådanne artikler til formål udenfor selve redaktionsprocessen. I tilbagemelding fra bedømmeren bør kritikken være konstruktiv og ikke nedladende. Specielt skal der ikke bruges hårdt eller grimt sprog. Det er der på ingen måde grund til. Man kan påpege de positive aspekter af arbejdet, men vigtigst er at påpege de negati

Brug af referenceprogrammer

Nye forskere spørger gerne, om de skal bruge et referenceprogram eller ej. Der er ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål. Referenceprogrammer har deres fordele og ulemper, og den endelige beslutning må tages ud fra en grundig gennemgang af disse. Et referenceprogram fungerer på den måde, at forskeren laver sin egen lille database med de hyppigst anvendte referencer. Dette gøres typisk ved automatisk download fra f.eks. PubMed eller lignende databaser, hvorved ens referenceprogram fodres med artikler. Referenceprogrammets fordel er, at de kan stille referencerne op i en referenceliste og anvende et foruddefineret format, som lige netop ens måltidsskrift ønsker sig. Hvis man i revisionspr

Brug gerne web-archiving til internet-referencer

Referencer for hjemmesider på internettet er ikke holdbare i længere tid, og hvis man anvender en sådan internet-reference, vil man derfor med fordel kunne gøre brug af såkaldt web-archiving. Der er steder på nettet, hvor man gemmer en kopi af en hjemmeside for evigt. Det koster foreløbig ikke noget for brugerne. Det er nogle meget store arkiver, som dette opbygger. F.eks. på www.archive.org har man gemt kopier af mere end 400 milliarder hjemmesider og det fylder i alt mere end 10 petabytes (10.000.000.000.000.000 bytes!). I praksis anfører man web-adressen på den originale hjemmeside, og hvornår man har tilgået den, og herefter anføres i parentes web-archive-internet-adressen, hvor man såle

Blog arkiv
Søg via tags
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Til alle jer sociale

 

Nyhedsbrevet indeholder information om nye kurser, generelle nyheder fra forskningens verden, samt gode tilbud til alle de trofaste. Vi udsender kun ca. 6  mails årligt, og du kan selvfølgelig afmelde det når som helst.

 

Følg os på Facebook og få alle nyheder og blogs med det samme

       © 2017 Forskerkurser.dk

© 2015, forskerkurser.dk, all rights reserved