top of page

Hvad er citations-index?

Citationsindex handler om, hvor mange af dine artikler, der er citeret og hvor mange gange.

Det mest kendte citationsindex er det såkaldte H-index, som angiver, hvor mange artikler som er citeret x-antal gange. F.eks. betyder det, at hvis dit H-index er 20, så vil du have 20 artikler, som er citeret mere end 20 gange hver. Din samlede publikationsliste kan sagtens være på 500 artikler, men dit H-index er så kun 20, idet kun 20 af dine artikler er citeret mere end 20 gange.

H-indexet stiger med alderen, idet artikler naturligt kan citeres i hele din biologiske levetid og selvfølgelig også efter dette. H-indexet er derfor på en måde lidt uretfærdigt, idet det favoriserer ældre forskere, og der er derfor blevet udarbejdet en lang række andre citationsindex som alternativer.

Traditionelt anvender man dog endnu kun H-index for at sige noget om forskningens tyngde, idet antallet af citationer alt andet lige er et udtryk for dette.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page