Hvad er open access?

Tidsskrifter kan finansielt struktureres på traditionelt 2 forskellige måder, hvor den ene er ved at læseren betaler, og den anden er ved at forfatteren betaler. Pengene skal selvfølgelig komme et sted fra, idet der altid vil være udgifter i forbindelse med publikation af forskningsresultater. Ved den traditionelle model, hvor læseren betaler, vil tidsskriftet få sin indtægt ved abonnementsordninger eller biblioteksafgifter og lignende. Det er derfor hos disse tidsskrifter gratis for forfatteren at indsende og få sin artikel publiceret. Hvis det derimod er open access, så vil forfatteren skulle betale et gebyr for at få sin artikel vurderet og publiceret, hvorimod læseren vil få adgang til i

Hvad er citations-index?

Citationsindex handler om, hvor mange af dine artikler, der er citeret og hvor mange gange. Det mest kendte citationsindex er det såkaldte H-index, som angiver, hvor mange artikler som er citeret x-antal gange. F.eks. betyder det, at hvis dit H-index er 20, så vil du have 20 artikler, som er citeret mere end 20 gange hver. Din samlede publikationsliste kan sagtens være på 500 artikler, men dit H-index er så kun 20, idet kun 20 af dine artikler er citeret mere end 20 gange. H-indexet stiger med alderen, idet artikler naturligt kan citeres i hele din biologiske levetid og selvfølgelig også efter dette. H-indexet er derfor på en måde lidt uretfærdigt, idet det favoriserer ældre forskere, og der

Hvad er impact factor?

Et tidsskrift kan have en impact factor, hvis det er indekseret i en database, som udregner denne faktor. Den mest kendte af disse databaser er ”Journal Citation Reports”, som administreres af firmaet Thomson Reuters. Der findes også andre impact-factor systemer, men det mest kendte og mest prestigefyldte er systemet fra Thomson Reuters. Impact-factoren er en brøk, hvori der indgår antallet af citationer for den på pågældende artikel i forhold til, hvor mange citationsbare publikationer, som det pågældende tidsskrift har haft i en givet tidsperiode. Spørgsmålet er så: Hvad er en citationsbar publikation? I praksis handler dette om, at der skal være et abstrakt. Således vil f.eks. Letters to

Hvornår kan jeg tillade mig at rykke for min artikel?

Som tommelfingerregel kan man skrive et venligt brev til redaktøren, når der er gået 3 måneder fra artiklen blev indsendt. Enkelte tidsskrifter svarer meget hurtigt på din artikel (specielt hvis den afvises), men hos en del tidsskrifter kan svaret være meget længe undervejs. Det behøver ikke at være tidsskriftets eller redaktørens skyld, men der kan være vanskeligheder med at få indhentet bedømmerkommentarer i processen, hvilken kan forsinke vurderingen af din artikel. Fortvivl dog ej, idet en venlig forespørgsel til tidsskriftet altid vil blive besvaret venligt tilbage.

Nutid eller datid?

Traditionelt anvender man så vidt muligt datid i videnskabelige artikler. Dette skyldes, at forsøget allerede er gennemført, og det beskrives derfor i datid – dvs. noget der ligger tilbage i tiden. Man kan en sjælden gang anvende nutid, hvis man ønsker at beskrive noget, man kunne kalde for en ”endegyldig sandhed”, men pas generelt på med anvendelse af nutid, idet datid gør sig bedst.

Blog arkiv
Søg via tags
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Til alle jer sociale

 

Nyhedsbrevet indeholder information om nye kurser, generelle nyheder fra forskningens verden, samt gode tilbud til alle de trofaste. Vi udsender kun ca. 6  mails årligt, og du kan selvfølgelig afmelde det når som helst.

 

Følg os på Facebook og få alle nyheder og blogs med det samme

       © 2017 Forskerkurser.dk

© 2015, forskerkurser.dk, all rights reserved