Hvad er sample size?

En sample size er antallet af patienter, forsøgspersoner, eller dyr man planlægger at tage med i sit studie. Størrelsen på en sample size kan bestemmes på flere måder. I store registerbaserede studier vil man oftest tage alle de observationer med, der opfylder kriterierne. Et eksempel er landsdækkende kohorte-undersøgelser, hvor man benytter data fra Landspatientregisteret. Her er sample size jo op imod 6 millioner mennesker, hvilket kun er muligt, da data allerede er indsamlet. I andre sammenhænge, hvor man selv skal ud og finde forsøgspersonerne eller patienterne, inkludere dem og lave alle observationer, er man nødt til at regne på, hvor mange der kræves inkluderet for at studiet giver me

Hvad er chi-square?

Chi-square er en test for, om fordelingen i en gruppe har betydning for fordeling i en anden gruppe. Det man undersøger er altså kategoriske variables betydning for andre kategoriske variable. Eksempelvis kan man have en variabel, der hedder komplikation ja/nej, og her vil ens population være delt i dem der har komplikationer, og dem der ikke har komplikationer. Samtidig vil ens population typisk også være delt i mænd og kvinder eller behandling A og B eller andre opdelinger. Det man så kan se, er f.eks. hvor mange procent af kvinderne havde komplikationer, og hvor mange % af mændene havde komplikationer, og man spørger således, om kønnet betyder noget for komplikationsfrekvensen. Det kan ma

Valg af tidsskrift til publikation af artiklen

Den vigtigste årsag til at en artikel afvises er formentlig, at den er sendt til det forkerte tidsskrift. Tænk på målgruppen – dvs. læserne af det pågældende tidsskrift – det skal gerne passe til artiklens emne og form. Som ny forsker kan det være vanskeligt at overskue hele udvalget af forskellige mulige tidsskrifter, så søg gerne råd hos en erfaren kollega, når du skal vælge tidsskrift. På PubMed’s hjemmeside kan man søge i de forskellige tidsskriftsnavne. Går man på www.pubmed.com, ser man på forsiden et link til ”journals in NCBI-databases”. Dette er en søgemaskine, hvor man kan søge i titler for en lang række tidsskrifter, og det kan være god inspiration til valg af tidsskrift. Når man

Hvad er en t-test?

T-testen kommer i to udgaver. En til parrede data og en til uparrede data. Som eksempel tager vi udgangspunkt i den uparrede t-test, altså t-test til uparrede data. En uparret t-test undersøger, om der er forskel i gennemsnit mellem 2 grupper. Hvorvidt t-testen bliver signifikant afhænger af flere ting. Dels afhænger det af størrelsen på forskellen i gennemsnittene. Det kan være man har et studie, hvor man i den ene gruppe har et gennemsnit på 120 og i den anden gruppe har et gennemsnit på 100. I dette eksempel vil man altså se, at der er en forskel i gennemsnit på 20. Udover forskellen indgår også spredningen af data i t-testen. Som tommelfingerregel gælder, at jo mere spredt data er, jo mi

Blog arkiv
Søg via tags
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Til alle jer sociale

 

Nyhedsbrevet indeholder information om nye kurser, generelle nyheder fra forskningens verden, samt gode tilbud til alle de trofaste. Vi udsender kun ca. 6  mails årligt, og du kan selvfølgelig afmelde det når som helst.

 

Følg os på Facebook og få alle nyheder og blogs med det samme

       © 2017 Forskerkurser.dk

© 2015, forskerkurser.dk, all rights reserved