Skal man publicere en protokolartikel?

I de nye retningslinjer fra ICMJE (Vancouver-gruppen) har man specifikt anbefalet, at man specielt for større humane interventionsstudier bør overveje at publicere en separat protokolartikel. Den konkrete anbefaling fra ICMJE er, at man for de større humane interventionsstudier opfordrer redaktører fra forskellige tidsskrifter til at bede om at se den originale studieprotokol eller en separat statistisk analyseplan til brug i review-processen i tidsskriftet. Dette materiale bør også, hvor det er muligt, gøres tilgængelige for peer reviewerne i deres bedømmelsesproces. Man anbefaler, at dette materiale gøres tilgængeligt for offentligheden på tidspunktet for publicering af den originale artik

Hvad er parametrisk statistik?

Parametrisk statistik er en gren af statistiske tests, hvor normalfordelings-antagelsen skal være opfyldt. Normalfordelings-antagelsen er vigtig, da det forudsættes, at data kan beskrives ved hjælp af en mean og standarddeviation. Er normalfordelings-antagelsen ikke opfyldt, kan man altså ikke bruge parametrisk statistik. Kan man ikke det, er man nødt til at benytte sig af non-parametrisk statistik, som har færre antagelser og dermed kan appliceres på ikke normalt fordelt data. ”Prisen” for at bruge non-parametrisk statistik er, at styrken til at påvise forskel og præcisionen af ens estimater falder. Man vil derfor gerne lave parametrisk statistik, da det bliver mere præcist, og man får en s

Sådan opbygges et systematisk review

Opbygningen af et systematisk review er formentlig noget af det simpleste, når man skal afrapportere i artikelform. Dette skyldes, at man følger de såkaldte PRISMA guidelines (www.prisma-statement.org), hvor artiklens opbygning er specificeret helt ned til indholdet i hvert enkelt delafsnit i artiklen. Det nemmeste er at se i tjek-listen til PRISMA. Her er det udførligt specificeret, hvor mange afsnit der skal indgå i hver del af artiklen, og hvad der skal stå i hvert enkelt tekst-afsnit.

Hvad er uparrede data?

Uparrede data eller uparrede observationer er observationer, der ikke hænger sammen. Det kan f.eks. være, at man ønsker at sammenligne effekten af blodtrykssænkende medicin i en gruppe versus effekten af en anden blodtrykssænkende medicin i en anden gruppe. Dermed kan man altså antage, at målingerne i gruppe A ikke har nogen effekt på målingerne i gruppe B. Den blodtrykssænkende effekt i gruppe A kan på ingen måde påvirke den blodtrykssænkende effekt i gruppe B. Data er altså uparrede. Det betyder, at man sammenligner gennemsnittet i den ene gruppe og gennemsnittet i den anden gruppe efter endt behandling. Det er vigtigt at overveje, om ens data er parrede eller uparrede, når man vælger stat

Sådan opbygges en originalartikel

Alle originalartikler opbygges på fuldstændig samme måde hver eneste gang. Første side er ”title page”. Herefter følger en side med artiklens ”abstract” som afhængig af tidsskriftet oftest vil være inddelt i specificerede underafsnit. Næste side er introduktionen efterfulgt af metode, resultater og diskussionsafsnit. De fleste tidsskrifter har ikke en særskilt konklusion med egen overskrift, og konklusionen er derfor blot sidste afsnit i diskussionsafsnittet. Efter diskussionsafsnittet følger referencerne. Herefter en side med overskrifter (såkaldte legends) til tabeller og figurer. Næste side starter tabellerne med én tabel på hver ny side og herefter følger figurerne med én figur på hver n

Blog arkiv
Søg via tags
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Til alle jer sociale

 

Nyhedsbrevet indeholder information om nye kurser, generelle nyheder fra forskningens verden, samt gode tilbud til alle de trofaste. Vi udsender kun ca. 6  mails årligt, og du kan selvfølgelig afmelde det når som helst.

 

Følg os på Facebook og få alle nyheder og blogs med det samme

       © 2017 Forskerkurser.dk

© 2015, forskerkurser.dk, all rights reserved