Rationel anvendelse af tabeller og figurer

Tabeller og figurer er en effektiv måde at præsentere resultater fra en videnskabelig undersøgelse, og de kan typisk fortælle meget mere, end man kan gøre med ord. Det er derfor en god idé at præsentere de vigtigste fund i studiet i tabeller og figurer, idet læseren typisk vil se på tabeller og figurer, før selve teksten læses. Derved inviteres læseren ”indenfor”, og man er mere sikker på, at ens artikel bliver læst. Det er derfor vigtigt at bruge tid på at lave gode pædagogiske og let læselige tabeller og figurer, som helst skal kunne forstås umiddelbart. Tabeller og figurer skal ikke gentage information fra teksten, men data fra tabeller og figurer kan i teksten f.eks. forklares i prosafor

Hvad er en p-værdi?

En p-værdi er en sandsynlighed. Sandsynligheder kan antage værdier mellem 0 og 1 eller 0% og 100%, og når man skriver, at p-værdien = 0,003, så betyder det altså, at sandsynligheden var 0,03 eller 3%. P’et står for ”probability”, og p-værdien angiver sandsynligheden for at observere noget, der er lige så stort eller større end det man har fundet i sit studie, hvis der i virkeligheden ikke er nogen forskel. Har man f.eks. sammenlignet to behandlinger med hinanden og fundet en forskel på 10 mm på en VAS-skala og fået en p-værdi på 0,03, så er der altså 3% sandsynlighed for, at observere denne eller en større forskel, hvis der ikke var nogen forskel mellem grupperne. Ofte vil man så konkludere,

Revision af artiklen efter den er kommet retur fra tidsskriftet

Næsten alle artikler skal revideres hos forfatterne, inden de endeligt kan accepteres af tidsskriftet. Dvs. man får en e-mail fra redaktøren, hvor der dels er nogle krav fra redaktøren og dels nogle bedømmerkommentarer. Det er en god idé at følge samtlige ændringsforslag og kun undlade dette, hvis der er en oplagt misforståelse fra redaktørens eller bedømmerens side. Man udarbejder et detaljeret følgebrev til redaktøren samt en revideret udgave af manuskriptet, hvor man kan se, hvad der er foretaget af ændringer. Typisk anvender man track changes i Word til at illustrere, hvad der er foretaget af ændringer i manuskriptet. I følgebrevet besvarer man samtlige rejste kritikpunkter punkt for pun

Hvad er en type-2 fejl?

En type-2 fejl bliver ofte kaldes ”pessimistfejlen”. En type-2 fejl er når man konkluderer, at der ikke er forskel mellem 2 grupper, selvom at der i virkeligheden er en forskel. Et eksempel kan være, at man tester en ny behandling af smerter, og at man har designet sit studie, så man kan finde en forskel på 20 mm på en VAS-skala. Hvis man får alle sine resultater i hus og forskellen mellem de 2 grupper så kun er 15 mm, jamen, så vil man få en p-værdi der er større end 0,05 og vil dermed konkludere, at der IKKE er statistisk signifikant forskel mellem de to grupper. Årsagen til type-2 fejl kan være, at man har designet sit studie forkert. Eksempelvis med for få deltagere, så man ikke har muli

Blog arkiv
Søg via tags
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Til alle jer sociale

 

Nyhedsbrevet indeholder information om nye kurser, generelle nyheder fra forskningens verden, samt gode tilbud til alle de trofaste. Vi udsender kun ca. 6  mails årligt, og du kan selvfølgelig afmelde det når som helst.

 

Følg os på Facebook og få alle nyheder og blogs med det samme

       © 2017 Forskerkurser.dk

© 2015, forskerkurser.dk, all rights reserved