top of page

Lidt om tabeller og figurer

Tabeller og figurer skal være selvforklarende, og dette betyder, at man skal kunne læse tabeller og figurer uden at læse selve artiklen. Blandt andet betyder det, at forkortelser i teksten til tabeller og figurer skal skrives ud første gang de forekommer, nøjagtig ligesom man gør i selve artikelteksten.

Du skal tænke grundigt over læsbarheden af dine tabeller og figurer. Det må ikke være vanskeligt at tolke indholdet i hverken tabeller eller figurer, så de skal gøres så pædagogiske som muligt og samtidig selvfølgelig bære budskabet til læseren. Pas derfor på med at lave dem alt for komplicerede. Tabeller og figurerne skal være let forståelige uden f.eks. at anvende flere Y-akser eller vanskeligt fortolkelige måder at præsentere data på.

Ofte vil tabel 1 være baseline data eller den såkaldte demografi for patienterne i studiet. Figur 1 vil ligeledes typisk være et flow-diagram for patienternes vej gennem projektet, og de egentlige resultater af interventionen kommer så i de efterfølgende tabeller og figurer. Dette kan selvfølgelig variere afhængigt af projektet, men ovenstående er det typiske.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page