top of page

Hvad er PRISMA-guidelines?

PRISMA guidelines er et initiativ, hvor man følger en stram skabelon, når man skal udarbejde og afrapportere et systematisk review.

Der er tillige en tilhørende tjekliste, hvor artiklens detaljerede opbygning gennemgås afsnit for afsnit. Dette er en stor hjælp, for man guides gennem hele skriveprocessen.

Se mere på www.prisma-statement.org.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page