top of page

Hvordan skrives et godt introduktionsafsnit?

Introduktionen af artiklen skal holde læseren fast, så man læser resten af artiklen og samtidig sætte scenen, så læseren forstår, hvad det drejer sig om. Hvis introduktionsafsnittet er for omfattende, så mister man læserne, som hurtigt glider videre til andre informationskilder.

Som tommelfingerregel er det effektivt kun at have 2 tekstafsnit i introduktionen. Det første afsnit skal kort forklare den kliniske problemstilling og manglen på evidens på området (meget kort). Andet afsnit redegør kort for artiklens formål og undertiden hypotesen, men man ser ofte, at hypotesen ikke nævnes i introduktionsafsnittet, men blot formålet.

Hold antallet af referencer på et minimum, da introduktionsafsnittet ikke skal være en omfattende litteraturgennemgang. Der kan være avancerede problemstillinger, som kræver hele 3 afsnit i introduktionsafsnittet, men som hovedregel er det en god idé at prøve at begrænse sig, så man kun har et baggrundsafsnit og et afsnit med formålet.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page