Hvad er en type-1 fejl?

En type-1 fejl bliver ofte også kaldet ”optimistfejlen”. Type 1-fejl er den fejl en forsker kan lave, når det fejlagtigt konkluderes, at der er forskel mellem 2 grupper.

Risikoen for at lave en type-1 fejl er lig med signifikansniveauet. Sætter man altså signifikansniveauet til 0,05 eller 5%, så er der en risiko på 5% eller 1 ud af 20 for at lave en type-1 fejl. Det betyder, at hvis forsøget eller studiet gentages 20 gange, og at den behandling man tester ingen effekt har, så vil 1 af de 20 studier man laver have et falsk signifikant resultat, altså man har lavet en type-1 fejl.

Den risiko er selvfølgelig vigtig at holde sig for øje. når man har med behandlinger der er meget omkostningsfulde at gøre, eller er farlige for patienten.

Arkiv
Søg via tags