top of page

Hvad er en type-1 fejl?

En type-1 fejl bliver ofte også kaldet ”optimistfejlen”. Type 1-fejl er den fejl en forsker kan lave, når det fejlagtigt konkluderes, at der er forskel mellem 2 grupper.

Risikoen for at lave en type-1 fejl er lig med signifikansniveauet. Sætter man altså signifikansniveauet til 0,05 eller 5%, så er der en risiko på 5% eller 1 ud af 20 for at lave en type-1 fejl. Det betyder, at hvis forsøget eller studiet gentages 20 gange, og at den behandling man tester ingen effekt har, så vil 1 af de 20 studier man laver have et falsk signifikant resultat, altså man har lavet en type-1 fejl.

Den risiko er selvfølgelig vigtig at holde sig for øje. når man har med behandlinger der er meget omkostningsfulde at gøre, eller er farlige for patienten.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page