top of page

Systematisk review og meta-analyse

 

 

Dette kursus udbydes som web-kursus her www.e-forskerkurser.dk 

 

Dette kursus fokuserer på udarbejdelse af systematiske reviews og meta-analyser. Der undervises praktisk orienteret i litteratursøgning, formulering af forskningsspørgsmål (PICO), brug af guidelines (PRISMA), artikelscreening, dataekstraktion, vurdering og fremstilling af data inkl. metoder og software til metaanalyse.

 

Hvem kan deltage?

Deltageren må gerne have kendskab til basal forskningsmetode, og kan således have deltaget på vores øvrige kurser om forskningsprocessen. Det er dog ikke en forudsætning. Uddannelsesniveau skal være på eller over bachelorniveau eller med en mellemlang videregående uddannelse, og det er ikke en forudsætning, at man har skrevet artikler før.

 

Hvad kan man efter kurset?

Formålet med kurset er, at give deltageren praktiske redskaber til selvstændigt at kunne udarbejde et systematisk review (+/- metaanalyse). Man vil også kort blive introduceret til selve skrivningen af artiklen. Helt konkret undervises der detaljeret i:

 

  • Litteratursøgning

  • PRISMA guideline

  • Screening af artikler

  • Inklusion/eksklusion af artikler

  • Bias-analyse

  • Meta-analyse

  • Brug af software ved et systematisk review

  • Skrivning af artiklen

 

 

Det med småt:

Når du har tilmeldt dig kurset via webportalen, modtager du bekræftelse og kan øjeblikkeligt gå i gang.

Kurset afholdes på dansk.

 

ECTS:

Kurset er ikke ECTS-godkendt p.t., da det er et web-kursus.

 

Pris:

349 kr. (plus moms) for adgang til kurset i et år. 

.

bottom of page