top of page

Start og styring

 

 

Dette kursus udbydes som web-kursus her www.e-forskerkurser.dk 

 

På dette kursus underviser vi i de centrale emner, der er nødvendige i forberedelsen til og i starten af et forskningsforløb som f.eks. et forskningsår eller et PhD-forløb. Modul 1 dækker således perioden fra start til resultaterne foreligger.

Det overordnede formål med kurset er at få sat processen i gang, så man kommer fornuftigt ind i sit forsningsforløb. Vi anbefaler, at kurset tages enten før man starter sit forskningsforløb - eller i den første halvdel af sit forskningsforløb.

 

 

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til personer med uddannelsesniveau svarende til minimum bachelorniveau eller med en mellemlang videregående uddannelse. En sundhedsvidenskabelig baggrund er ikke en forudsætning for at deltage.

 

Hvad kan du efter kurset?

De centrale undervisningsområder er:

 • hvordan kommer man i gang?

 • sådan skrives en ansøgning

 • økonomi

 • sådan laves en protokol

 • studiedesign

 • time-management

 • håndtér din vejleder

 • tilladelser

 • nyttige og nødvendige guidelines

 • data-management

 • relevante programmer

 

Det med småt:

Når du har tilmeldt dig kurset via webportalen, modtager du bekræftelse og kan øjeblikkeligt gå i gang. 

Kurset afholdes på dansk.

 

ECTS:

Kurset er ikke ECTS-godkendt p.t., da det er et web-kursus.

 

Pris:

349 kr. (plus moms) for adgang til kurset i et år. 

 

 

bottom of page