top of page

Skriv en artikel på en dag

 

 

Dette kursus udbydes som web-kursus her www.e-forskerkurser.dk 

 

På dette kursus lærer du, hvordan arbejdsprocessen kan struktureres, så du bliver i stand til at diktere din artikel på én dag. Metoden fokuserer på at forstå forskellige artiklers opbygning, forberede sig ved hjælp af et manuscript map, diktere udkastet, redigere det, og endelig hvordan man kommunikerer med tidsskrifterne.

Efter dette kursus vil du være i stand til at strukterere arbejdsprocessen omkring det at lave en videnskabelig artikel. Du vil forstå kommunikationen med tidsskrifter, og du vil kun behøve at lave ét udkast af din artikel.

Det overordnede formål med kurset er at afdramatisere artikelskrivning og give metoder til at forenkle processen fra resultater til publiceret artikel.

 

 

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til personer med uddannelsesniveau svarende til minimum bachelorniveau eller med en mellemlang videregående uddannelse. En sundhedsvidenskabelig baggrund er ikke en forudsætning for at deltage.

 

Hvad kan du efter kurset?

Kurset behandler processen fra resultater til publiceret artikel. De centrale undervisningsområder er:

  • hvorfor publicere

  • dikteringsteknik og forebyggelse af skriveblokade

  • journals, impact factor og H-index

  • tidsskrifternes økonomi

  • manuscript map

  • revision af artikeludkast

  • valg af tidskrift

  • indsendelse af artiklen

  • revision og acceot af manuskript

  • medical writing øvelser

 

Det med småt:

Når du har tilmeldt dig kurset via webportalen, modtager du bekræftelse og kan øjeblikkeligt gå i gang.

Kurset afholdes på dansk.

 

ECTS:

Kurset er ikke ECTS-godkendt p.t., da det er et web-kursus.

 

Pris:

349 kr. (plus moms) for adgang til kurset i et år. 

 

 

bottom of page