top of page

Generel formatering af dit manuskript

Det er vigtigt kun at anvende en enkelt skrifttype (font) gennem hele dit manuskript.

Det vil sige, at du kan vælge f.eks. størrelse 11 Calibri, eller hvad du foretrækker, men de typiske skrifttyper til artikler er Calibri og Times New Roman. Dette er dog ikke et kardinalpunkt, men undlad at vælge en alt for avanceret font, som gør det vanskeligt at læse.

Det er normal kutyme at anvende dobbelt eller 1,5 linjeafstand igennem hele manuskriptet undtagen i tabeller, som klassisk angives ved enkelt linjeafstand.

Anvend kun sort tekst på hvid baggrund undtagen i en revideret artikel, hvor man typisk angiver de foretagne ændringer med f.eks. rød skrift eller på anden vis, så det tydeligt fremgår, at der er tale om revideret artikeltekst.

Marginerne skal være venstrejusteret, og det betyder, at der er lige margin i venstre side, hvorimod højre margin aldrig er lige.

Der anvendes kun et enkelt mellemrum efter punktum (nogle har tendens til at anvende 2 mellemrum, men dette er altså forkert), og første afsnit efter en overskrift har ikke indryk, men det har derimod samtlige efterfølgende afsnit under samme overskrift.

De fleste tidsskrifter ønsker tvungen sideskift efter title-page, abstract, discussion og referenceliste samt mellem hver figur og tabel. Dette betyder, at der ikke anvendes tvungen sideskift fra starten af introduction til slutningen af discussion, men derimod mellem samtlige andre afsnit i artiklen.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page