top of page

Hvordan skriver man kilometer i timen?

Dette handler om anvendelsen af enheder, hvor der angives en værdi pr. tidsenhed og lignende. F.eks. kan 20 kilometer i timen angives som ”20 kilometres per hour” eller ”20 km/h” eller ”20 km h-1.

Der er ingen faste regler rent sprogligt for dette, men det afhænger af tidsskriftets tradition. Der er derfor kun ét svar på spørgsmålet, og det er at konsultere artiklens author guidelines og se, om det omtales her, og hvis ikke dette er tilfældet, må du ind i tidligere artikler fra det pågældende tidsskrift og se, hvordan de normalt gør det.

De fleste tidsskrifter anvender formentlig km/h, men der er bestemt forskel fra tidsskrift til tidsskrift.

Tags:

Arkiv
Søg via tags
bottom of page