top of page

Overskrifter i videnskabelige artikler

Alle artikler anvender de klassiske IMRAD overskrifter, dvs. Introduction, Methods, Results and Discussion.

Dette gælder for originalartikler. Oversigtsartikler kan have en anden inddeling i afsnit og derved andre overskrifter.

Det er meget sjældent nødvendigt at anvende underoverskrifter, dvs. mindre overskrifter inde i f.eks. artiklens metodeafsnit. Kun hvis forsøget er meget vanskeligt og meget stort, kan det være relevant at anvende sådanne overskrifter i de enkelte tekstafsnit.

Man ser stort set aldrig anvendelsen af afsnitsoverskrifter i diskussionsafsnittet, men der er enkelte tidsskrifter, som anbefaler dette.

Du skal derfor som vanligt konsultere tidsskriftets author guidelines, så du kan følge dets tradition.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page