top of page

Aktiv versus passiv form i videnskabelige artikler

Mange forfattere har tendens til at bruge passiv form, når man skriver videnskabelige artikler.

Passiv form er f.eks. ”the meat was eaten by the patient”. Den modsatte form, som er den aktive form, vil derimod være ”the patient ate the meat”.

Hvis du skriver i tekstbehandlingsprogrammet Word, vil programmet ofte brokke sig, hvis du anvender passiv form og foreslå en aktiv form i stedet. Dette er fordi, der er visse traditioner ved skrivning til at anvende den aktive form i stedet for den passive.

Det er svært at opstille klare regler for anvendelse af aktiv og passiv form i artikler, men ofte vil man kunne anvende den aktive form f.eks. i introduktion og diskussionsafsnittet og den passive form i metode-afsnittet, men der er bestemt afvigelser fra dette. Det vigtigste er formentlig, at teksten skal lyde godt og flyde uhindret fra sætning til sætning uden at sænke læsehastigheden for læseren.

Et andet aspekt er, at den aktive form ofte vil kunne spare dig for ord eller anslag og derved være medvirkende til, at du kan overholde tidsskriftets grænser for omfang. Valget af aktiv versus passiv form er dog i sidste ende dit som forfatter til artiklen.

Tags:

Arkiv
Søg via tags
bottom of page