top of page

Rækkefølgen af forfattere på en artikel

Traditionelt er første-forfatteren den person, som skriver første udkast til den samlede artikel.

Typisk har denne person været det gennemgående led i hele fasen med planlægning, udførelse og afrapportering af resultaterne i artikelform, men der kan selvfølgelig være afvigelser fra dette. Overordnet set vil første-forfatteren dog næste altid være den person, der skriver første udkast til artiklen.

Artiklens sidste-forfatter er klassisk den mest seniore i vejledergruppen, men dette kan også variere fra sted til sted.

Den mellemliggende liste af forfattere kan afgøres på forskellig vis. Nogle grupper anvender alfabetisk rækkefølge, og andre bruger sindrige pointsystemer til at afgøre placeringen i rækkefølgen.

Der er en udbredt opfattelse (faktisk misforståelse) af, at det er finere f.eks. at være 3. forfatter end 4. forfatter, men i praksis har det ikke den store betydning. Er du meget tidligt i dit karriereforløb, er antallet af publikationer formentlig vigtigere end placeringen i forfatterrækkefølgen, så sørg hellere for at publicere en del artikler frem for at bruge kræfter på, om du står som nr. 3 eller 4 i forfatterlisten.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page