top of page

Hvornår skal jeg beslutte hvilket tidsskrift jeg vil indsende til?

Et klassisk problem er beslutningen om tidsskrift.

Dette gøres i langt de fleste tilfælde først, når artiklen er skrevet, og det er faktisk lidt sent. Når man skal skrive artiklen vil valg af tidsskrift have indflydelse på, hvordan artiklen faktisk skrives. En artikel til f.eks. New England Journal of Medicine skal skrives på en anden måde end en artikel til f.eks. Anesthesiology.

Det optimale vil dog være at overveje mulige tidsskrifter allerede i studiets designfase og derved planlægge det på forhånd. Man kan så afvige fra denne plan hvis det viser sig, at man påviser noget fuldstændig banebrydende, som kan ændre på ens planlagte publikationssted.

Et godt råd er at tænke over det så tidligt som muligt i forskningsprocessen, og allersenest inden artiklen skrives.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page