top of page

Hvad er posthoc analyse?

En posthoc analyse af date lyder måske harmløst, men i princippet er det en fisketur.

En posthoc analyse foretages efter den allerede planlagte data-analyse, og formålet er at lede efter nye sammenhænge, som man ikke havde forventet. Dette er forskningsmæssigt selvfølgelig meget interessant, men værdien af en sådan posthoc analyse skal tolkes med varsomhed.

Studiet er designet med en sample size til at besvare det primære forskningsspørgsmål, og posthoc analysen er ikke inkluderet i dette. Posthoc analysen kan derfor kun være idé-genererende og pege mod nye og spændende projekter.

Det korrekte scenarie er, at man udarbejder en statistisk analyseplan, før studiet er færdigt og følger denne plan til punkt og prikke i sin dataanalyse og afrapportering i artiklen. Vælger man udover dette at foretage en posthoc analyse, er det bestemt i orden, men det skal blot tydeligt fremgå af artiklen, at der er tale om en sådan idé-genererende fisketur i data.

Så er det OK og vil kunne give ideer til meget spændende og vigtige fremtidige undersøgelser.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page