top of page

Hvad betyder det tredje forfatterskabskriterie i praksis?

Det tredje forfatterskabskriterie fra ICMJE indebærer, at samtlige forfattere skal godkende den endelige version af manuskriptet, som indsendes til et tidsskrift.

I praksis betyder dette, at du skal rundsende den endelige version til samtlige forfattere og bede om accept på e-mail inden det submittes. Man kan f.eks. anføre i e-mailen, at de skal svare OK tilbage indenfor 24 timer, så processen ikke forsinkes unødigt.

Det er vigtigt at opnå denne endelige accept, for at alle forfattere opfylder forfatterskabskriterierne fra ICMJE.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page