top of page

Kan der foretages ændringer på forfatterlisten efter artiklen er submitted?

Der kan undertiden opstå situationer, hvor der er brug for ændringer på forfatterlisten, efter at artiklen er indsendt til tidsskriftet. Dette burde selvfølgelig ikke forekomme, men i den virkelige Verden ses det ind imellem.

Der kan være tale om ændring af korresponderende forfatter, hvis en forfatter f.eks. bliver syg eller bortrejst i en længere periode, eller der kan være tale om tilføjelse eller sletning af en forfatter fra forfatterlisten.

I denne forbindelse er det godt at kende til anbefalingerne fra Committee on Publication Ethics (www.cope.org). Denne gruppe af dygtige redaktører udarbejder flow-charts for, hvordan sådanne situationer skal gribes an af redaktørerne på de forskellige tidsskrifter.

Hvis du går til hjemmesiden og kigger på disse flow-charts, kan du se, at den korresponderende forfatter skal kontakte redaktøren for tidsskriftet og fremlægge problemstillingen. I processen skal samtlige nuværende forfattere på artiklen underskrive en erklæring om, at de er enige i den foreslåede ændring, og herefter vil det som oftest kunne lade sig gøre.

Det skal dog absolut være en undtagelse at sådanne ændringer kan komme på tale, så sørg for at holde orden i eget hus, inden artiklen bliver indsendt til et tidsskrift.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page