top of page

Må jeg publicere samme studie på 2 forskellige sprog?

I princippet må man gerne publicere samme studie på et lille originalsprog og et større hovedsprog. Dette kan f.eks. være på dansk og på engelsk.

Imidlertid kræver det udtrykkelig tilladelse fra begge tidsskrifters redaktører, og det er endvidere vigtigt, at timingen af publiceringen forskydes, så den første publicering er tidsmæssigt klart adskilt fra den anden publicering.

Den første publicering kaldes den originale publikation og den næste den sekundære publikation. På den sekundære publikation skal det udtrykkeligt angives, at studiet tidligere er publiceret på et andet sprog med angivelse af referencen, samt at der er tilladelse til at publicere artiklen som en sekundær publikation på et andet sprog.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page