top of page

Må jeg præsentere mit studie ved en konference, hvis det er indsendt til et tidsskrift?

Som hovedregel må du altid præsentere dine data ved et videnskabeligt møde, uanset om studiet er indsendt til et tidsskrift eller ej.

Dette er underforstået at din præsentation af data ved konferencen sker i form af et abstrakt, som vil være tilgængelig i f.eks. en abstraktbog, og at din præsentation vil være i form af et mundligt foredrag eller en poster. Det er en balancegang, hvor meget du må udlevere til selve kongressen, og som hovedregel må man fraråde, at du udleverer hand-outs f.eks. i forbindelse med en poster, idet du derved giver publikum nogle detaljer fra dit studie, som efterfølgende vil være dækket af copyright fra tidsskriftets forlag. Det er dog altid i orden at præsentere et abstrakt, uanset om dit studie ejes af et forlag eller ej.

Det er accepteret standard, at man må præsentere sit studie ved en kongres op til dagen for studiets offentliggørelse i et tidsskrift. Med andre ord skal man ikke indsende et abstrakt til en kongres, hvis artiklen allerede er publiceret. Hvis den kun er submitted eller accepteret i et tidsskrift, men endnu ikke offentliggjort, kan man godt præsentere det ved en kongres.

Man ser undertiden, at forskere præsenterer samme studie ved flere kongresser. Dette er principielt i orden, men anses for at være en anelse kreativt. Det anbefales derfor at præsentere studiet en enkelt gang ved en international kongres og herefter afvente publikation.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page