top of page

Må jeg genbruge en figur fra en tidligere publiceret artikel?

Hvis du ønsker at genbruge en figur, som tidligere er publiceret i en artikel, skal du have tilladelse fra den der ejer copyright.

Hvis det er et tidsskrift, som ejes af et forlag, og der ikke er tale om ”open access”, skal du skrive til tidsskriftets redaktør (editor) og specifikt anmode om tilladelse til at genbruge figuren i din kommende artikel.

Hvis du får tilladelse til dette, skal man ved genbrug altid anføre den originale reference (i figurteksten) og tillige medsende tilladelsen til det nye tidsskrifts redaktion.

Det er meget sjældent, at man ikke får en sådan tilladelse til at genbruge en figur, såfremt man angiver den originale reference. Du skal dog spørge ad, før det gøres for at undgå efterfølgende erstatningskrav.

Hvis der derimod er tale om et tidsskrift med ”open access”, så kan du genbruge en figur, såfremt du anfører den originale reference i din nye artikel. Med andre ord skal du ikke anmode om tilladelse, hvis figuren er publiceret i et ”open access” tidsskrift første gang.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page