top of page

Hvorfor er artiklens abstrakt så vigtigt?

Artiklens titel og abstrakt er det vigtigste i artiklen, idet titlen vil være det første, man ser ved en søgning på PubMed eller gennemlæsning af tidsskriftet, og herefter vil læseren typisk se på abstraktet, før man beslutter sig for at læse hele artiklen. Det er derfor indgangsdøren til artiklen, og det handler om at fange læserens opmærksomhed, så han/hun læser videre og orienterer sig i den fulde artikeltekst.

Abstraktet skal selvfølgelig være kort, idet et meget langt abstrakt vil skræmme læseren væk. Der er endvidere altid grænser for omfang fra tidsskriftet, for hvor langt abstraktet må være.

Det er dog væsentligt i abstraktet at inkludere så mange oplysninger i detaljer som muligt om specialresultaterne. Dette betyder, at man skal skrive, hvad man fandt med talværdier og suppleret med konfidensintervaller eller p-værdier. Det nytter ikke blot at skrive, at man fandt flere xx i den ene gruppe versus i den anden gruppe. Læseren skal have en idé om forskellens størrelse, hvorfor der skal tilføjes talværdier og den tilhørende statistik.

Særligt konklusionen i abstraktet er vigtig, og her handler det om at lave en tekst, som inviterer læseren videre ind i selve artiklens tekst.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page