top of page

Hvorfor bliver en artikel trukket tilbage?

En artikel kan trækkes tilbage af enten forfatteren eller tidsskriftet. Dette kaldes på engelsk en ”retraction”. Artiklen markeres med betegnelsen ”retracted article” og årsagen publiceres på tidsskriftets hjemmeside, hvorved det indekseres i PubMed.

De typiske årsager til tilbagetrækning af en artikel er, at der har været klar evidens for fusk eller snyd, f.eks. fabrikation af data. Der kan også være tale om en alvorlig fejlberegning eller eksperimentel fejl i forsøget. En retraction af denne årsag kommer oftest kun på tale, hvis det direkte påvirker artiklens konklusion. Hvis det er en mindre fejl kan man nøjes med en korrektion af artiklen og dermed undgå en tilbagetrækning. En anden årsag til tilbagetrækning kan være, hvis artiklens resultater har været publiceret tidligere uden at referere til dette, eller hvis der ikke foreligger tilladelse til at genpublicere de tidligere fund. Hvis der således er tale om plagiering bliver artiklen trukket tilbage. Dette handler om plagiering af resultaterne, eller hvis der er tale om plagiering af meget store tekstafsnit i artiklen. Endelig kan der blive tale om tilbagetrækning hvis der er tale om uetisk forskning, dvs., hvis der f.eks. ikke foreligger nødvendige tilladelser fra Den Videnskabsetiske Komité, såfremt det er påkrævet for det pågældende studiedesign.

Tilbagetrækning er en alvorlig sag og kan ikke sådan lige ændres bagefter. Det giver tillige forfattergruppen et dårligt image uanset årsagen til tilbagetrækningen, men selvfølgelig vil årsager som fabrikation af data høre til det værst tænkelige.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page