top of page

Hvorfor blev min artikel afvist?

Den vigtigste grund til afvisning af en artikel er formentlig at målgruppen er forkert.

Dette betyder f.eks., at hvis du sender en artikel til Ugeskrift for Læger om et meget snævert forskningsområde, så vil et generelt tidsskrift som Ugeskrift for Læger med mange tusinde læsere i alle mulige specialer og discipliner som hovedregel afvise en sådan detaljeret artikel.

Det handler derfor om at se på, hvem læsergruppen er for det pågældende tidsskrift, og derved om din artikel passer med målgruppen. Det svarer til at sende en artikel om en detaljeret kirurgisk metode til et internt medicinsk tidsskrift, hvilket selvfølgelig heller ikke går.

Det kan være vanskeligt som ny forsker/forfatter at overskue dette område i detaljer, og det er derfor et godt råd at søge vejledning hos en ældre kollega, og selvfølgelig helst hos din videnskabelige vejleder.

En anden årsag til afvisning kan være at artiklen er opbygget forkert, eller at sproget er meget dårligt.

Endelig er det selvfølgelig afgørende, at artiklen har en vis videnskabelig kvalitet, men dette handler om studiedesign m.m. og er derfor ikke noget, du kan ændre på i selve skrivefasen. Dette skal der selvsagt tages højde for, inden studiet igangsættes.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page