top of page

Tips til at øge din artikels læsbarhed

Det vigtigste tip når du skal øge din artikels læsbarhed er at anvende et sprog, der ikke er for kompliceret. Det betyder, at dine sætninger skal være relativt korte, og du skal begrænse anvendelsen af fremmedord og vanskelige videnskabelige termer.

Den nemmeste måde at anvende en sådan skrivestil på, er ved at diktere din artikeltekst frem for at skrive det selv. Når du dikterer, kan du så stile imod at diktere i skriftsprog, men da dette i praksis ikke er helt muligt, vil slutresultatet ramme et sted mellem tale- og skriftsprog og derved blive både let læseligt og samtidigt på et vist akademisk niveau.

Et andet godt råd er at anvende relativt korte tekstafsnit, på engelsk kaldet ”paragraphs”. Et afsnit i din artikel bør som hovedregel ikke fylde meget mere end 10-15 linjer for ikke at udtrætte læseren.

Endelig er det en god idé at anvende illustrationsmateriale i form at tabeller, figurer og eventuelt billeder. Dette bryder teksten og gør nemmere at læse, så prøv at tænke visuelt udover selvfølgelig at fokusere på indholdet.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page