top of page

Mere om gruppeforfatterskab

Nogle multiforfattergrupper angiver et gruppe-navn som forfattere på artikler. Dette kan gøres med eller uden definerede navne på enkeltpersoner, og man ser mange forskellige udgaver af dette i forskellige artikler. Man kan således se angivelse f.eks. af author 1, author 2, author 3 and the xx-group eller author 1, author 2, author 3 on behalf of the xx-group eller blot angivelse af xx-group som forfatter.

I artiklens fodnote på forsiden eller i acknowledgement-afsnittet er der ofte angivet forskellige navne på personer, som har været involveret i forskningsprocessen. Undertiden er der blot angivet an række navne som deltagende investigatorer, andre angiver en ”writing group” og en ”protokolgruppe” og en ”data-management-gruppe” osv. Alt i alt kan det i sådanne tilfælde være meget svært at afgøre, hvem der skal regnes som forfattere, og hvem der skal regnes som bidragsydere til pågældende arbejde.

Dette er vigtigt, idet en forfatter skal kunne tage offentligt ansvar for sin del af indholdet, og der skal derfor være helt stramme kriterier og angivelse af, hvem der er forfattere, og hvem der skal opfattes som bidragydere i det pågældende projekt. Der er i de nye anbefalinger fra ICMJE kommet en afklaring på dette område (se www.icmje.org). Hvis man anvender et gruppenavn, så skal man samtidig i en fodnote tydeligt deklarere, hvem der opfattes som forfattere, og hvem der skal opfattes som bidragydere og dermed ikke som forfattere. Dette henfører helt simpelt til opfyldelsen af de 4 forfatterskabskriterier fra ICMJE, så hvis man opfylder disse 4 kriterier, er man selvfølgelig forfatter, og opfylder man ikke alle 4 kriterier, så er man ikke forfatter. Det er derfor meget simpelt. Når det nu er simplificeret på denne måde, er der faktisk ingen grund til mere at anvende et gruppenavn som forfatter til en publikation. Man kan lige så godt anføre navnene på samtlige forfattere (husk at de fleste tidsskrifter og Medline ikke har et maksimalt antal tilladte forfattere), og projektets bidragydere (ikke forfattere) kan så angives i acknowledgement-afsnittet. Har man behov for at reklamere for gruppens navn, kan man stadig anføre dette f.eks. blot i acknowledgement-afsnittet, som indekseres som fuld tekst af Medline, og derved bliver gruppens navn søgbart i PubMed.

Anvendelsen af et gruppenavn som forfatter har nok sneget sig ind i den tro, at man undertiden kunne udvande kravene til forfatterskab, dvs. at man godt kunne stå med sit navn i acknowledgement-afsnittet under et gruppenavn og så måske ikke altid 100% opfylde samtlige forfatterskabskriterier til artiklen. Dette går selvfølgelig ikke, og der er derfor god grund til at udrydde anvendelsen af gruppenavne på forfatterlinjen. Der skal simpelthen bare være klare linjer om det, så forfattere der opfylder samtlige 4 kriterier, de står som forfattere og øvrige personer, dvs. dem der ikke opfylder samtlige 4 kriterier, de står anført som bidragydere.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page