top of page

Anvendelse af gruppeforfatterskab

Antallet af forfattere på en videnskabelig artikel eller bag et enkelt videnskabeligt projekt er stigende i takt med, at studierne bliver mere og mere komplicerede og typisk indebærer samarbejde på tværs af discipliner og undertiden endog flere lande.

Der synes efterhånden at være mere accept af anvendelse af mange forfatternavne i artiklens byline (listen af forfattere under artiklens titel). Der er er derfor ikke mere grund til at anvende et gruppe-navn for at kunne huse mange forfattere i artiklens byline. Med andre ord er anvendelsen af gruppe-navne som forfattere formentlig på retur. Dette skyldes samtidig, at man i gruppeforfatterskaber har vanskeligere ved at gennemskue, hvem der egentlig har ansvaret for produktet, og som hovedregel er det derfor en god idé at undlade brug af gruppenavne og i stedet simpelthen anføre samtlige forfatteres navne på artiklen. Det er selvfølgelig underforstået, at samtlige forfattere i artiklens byline ubetinget opfylder de 4 forfatterskabskriterier fra ICMJE. I andre discipliner som f.eks. atomfysikken (som ikke følger anbefalingerne fra ICMJE) kan man undertiden se artikler med tusindvis af forfattere. Dette er selvfølgelig ikke relevant i det biomedicinske område, hvor man selv i store multicenter-studier kan nøjes med måske 20-30 forfattere.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page