top of page

Bedømmerens gode opførsel

En artikel, man som bedømmer får tilbudt at vurdere, bør ikke diskuteres med andre udenfor den redaktionelle proces, undtagen det udtrykkeligt er godkendt af redaktøren. Materialet, som submittes til tidsskriftet, og som sendes til peer review, betragtes som konfidentielt. Ligeledes bør bedømmeren derfor heller ikke gemme kopier af bedømte manuskripter eller anvende viden fra sådanne artikler til formål udenfor selve redaktionsprocessen.

I tilbagemelding fra bedømmeren bør kritikken være konstruktiv og ikke nedladende. Specielt skal der ikke bruges hårdt eller grimt sprog. Det er der på ingen måde grund til. Man kan påpege de positive aspekter af arbejdet, men vigtigst er at påpege de negative aspekter i en konstruktiv tone, hvorved manuskriptet har mulighed for at blive forbedret i de efterfølgende revisionsrunder. Hvis der (heldigvis sjældent) rejses mistanke om plagiering, er det ofte den eksterne bedømmer, som får denne mistanke, idet vedkommende typisk er bedre opdateret indenfor det pågældende emnefelt end redaktøren. Bedømmeren bør i disse tilfælde underrette redaktionen om en sådan mistanke. Den videre efterforskning foretages i redaktionen. De fleste tidsskrifter anvender såkaldt blindet peer review, dvs. hvor forfatteren ikke kender bedømmerens identitet. Det er derfor væsentligt i den skriftlige bedømmelse ikke at afsløre sin identitet overfor forfatteren.

Bedømmerens gennemgang og konklusioner bør baseres på en objektiv vurdering af de foreliggende fakta, hvor der helt ses bort fra personlig eller professionel bias. Derfor bør den potentielle bedømmer afslå at bedømme manuskriptet, hvis han eller hun har mistanke om at have interessekonflikt i bedømmelsesprocessen. Det er f.eks. ikke i orden at bede om, at forfatterne citerer ens artikler i deres referenceliste, eller at de påtager sig en positiv holdning til ens egne arbejder og en negativ holdning til konkurrenternes.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page