top of page

Brug gerne web-archiving til internet-referencer

Referencer for hjemmesider på internettet er ikke holdbare i længere tid, og hvis man anvender en sådan internet-reference, vil man derfor med fordel kunne gøre brug af såkaldt web-archiving.

Der er steder på nettet, hvor man gemmer en kopi af en hjemmeside for evigt. Det koster foreløbig ikke noget for brugerne.

Det er nogle meget store arkiver, som dette opbygger. F.eks. på www.archive.org har man gemt kopier af mere end 400 milliarder hjemmesider og det fylder i alt mere end 10 petabytes (10.000.000.000.000.000 bytes!).

I praksis anfører man web-adressen på den originale hjemmeside, og hvornår man har tilgået den, og herefter anføres i parentes web-archive-internet-adressen, hvor man således til hver en tid vil kunne finde det originale indhold.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page