top of page

Hvad er systematisk review i forhold til meta-analyse?

Et systematisk review er en systematisk indsamling af litteratur og med systematisk, dvs. planlagt, data ekstraktion samt en såkaldt kvalitativ afrapportering i artikelform, også kaldet en kvalitativ syntese. Dette betyder, at man beskriver, hvad fundene har været i den gennemgåede litteratur.

Meta-analysen er en slags overbygning på det systematiske review, idet meta-analysen giver en kvantitativ syntese oveni den kvalitative afrapportering. Med andre ord, så kombinerer man de forskellige artiklers fund med statistiske metoder, så man på denne måde kan få et samlet estimat af effekten af den givne intervention ved at kombinere data fra flere artikler på én gang.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page