top of page

Hvordan skrives et godt resultatafsnit?

Det er god sædvane at angive de primære outcome-parametre først og herefter de sekundære.

Det er en rigtig god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere mange af resultaterne. Det er dog vigtigt at anvende tabeller og figurer som et alternativ til teksten og ikke angive det samme i både tekst og tabeller/figurer. Hvis man anvender tabeller og figurer, skal man bruge teksten til at give en slags kort resumé eller overblik over tabellernes og figurernes indhold i prosaform, dvs. uden tal (de står jo i tabellen), men blot som tekst.

Tabel 1 plejer at være demografien for patienterne i studiet, og de efterfølgende tabeller indeholder resultaterne fra de målte parametre.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page