top of page

Hvordan skriver man et godt metodeafsnit?

Der er få regler for skrivning af et godt metodeafsnit, men det vigtigste er formentlig at organisere afsnittet i kronologisk orden, dvs. man beskriver forsøget i den rækkefølge, tingene foregik.

Det sidste afsnit i metodeafsnittet bør reserveres til gennemgang af de statistiske metoder samt de opnåede tilladelser (f.eks. videnskabsetisk komité, Datatilsynet, etc.) samt studieregistrering på f.eks. www.clinicaltrials.gov.

Husk at skrive i et let forståeligt sprog, så læseren nemt kan følge metoden. Hvis du anvender et kompliceret setup i dit forsøg, og hvis dette tidligere er beskrevet i en anden artikel, vil det være en god idé at henvise til denne reference og i din egen artikel kun beskrive det meget kort.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page