top of page

Hvorfor er der omfangsgrænser i de fleste videnskabelige tidsskrifter?

Det betragtes som positivt, hvis man kan udtrykke sig i korthed og får fremsat sine budskaber klart og koncist. Omfangsgrænser er derfor delvist besluttet ud fra et ønske om at kunne formidle stoffet kort og præcist til læserne.

Herudover er der et økonomisk aspekt. De fleste tidsskrifter gennemgår artikelteksten for sproglige fejl, såkaldt copy-editing. Dette er en tung udgiftspost for tidsskrifterne, og en kort artikel koster derfor mindre at producere for det enkelte tidsskrift.

Omkostninger til tryk og publikation samt distribution er selvfølgelig højere for et tidsskrift på print frem for på internettet. Der er dog uanset publikationsformen omkostninger forbundet med hele publikationsprocessen, og alle tidsskrifter har derfor et sidebudget, som man skal overholde. Der er derfor omfangsgrænser i de fleste videnskabelige tidsskrifter.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page