Hvad er en p-værdi?

En p-værdi er en sandsynlighed. Sandsynligheder kan antage værdier mellem 0 og 1 eller 0% og 100%, og når man skriver, at p-værdien = 0,003, så betyder det altså, at sandsynligheden var 0,03 eller 3%.

P’et står for ”probability”, og p-værdien angiver sandsynligheden for at observere noget, der er lige så stort eller større end det man har fundet i sit studie, hvis der i virkeligheden ikke er nogen forskel.

Har man f.eks. sammenlignet to behandlinger med hinanden og fundet en forskel på 10 mm på en VAS-skala og fået en p-værdi på 0,03, så er der altså 3% sandsynlighed for, at observere denne eller en større forskel, hvis der ikke var nogen forskel mellem grupperne.

Ofte vil man så konkludere, at det er meget usandsynligt (kun 3%) at observere så stor en forskel, hvis behandlingen ikke virkede. Altså må behandlingen sandsynligvis have effekt, og dermed har man et positivt fund eller et signifikant resultat.

Arkiv
Søg via tags