top of page

Hvad er en p-værdi?

En p-værdi er en sandsynlighed. Sandsynligheder kan antage værdier mellem 0 og 1 eller 0% og 100%, og når man skriver, at p-værdien = 0,003, så betyder det altså, at sandsynligheden var 0,03 eller 3%.

P’et står for ”probability”, og p-værdien angiver sandsynligheden for at observere noget, der er lige så stort eller større end det man har fundet i sit studie, hvis der i virkeligheden ikke er nogen forskel.

Har man f.eks. sammenlignet to behandlinger med hinanden og fundet en forskel på 10 mm på en VAS-skala og fået en p-værdi på 0,03, så er der altså 3% sandsynlighed for, at observere denne eller en større forskel, hvis der ikke var nogen forskel mellem grupperne.

Ofte vil man så konkludere, at det er meget usandsynligt (kun 3%) at observere så stor en forskel, hvis behandlingen ikke virkede. Altså må behandlingen sandsynligvis have effekt, og dermed har man et positivt fund eller et signifikant resultat.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page