top of page

Registering af observationelle studier

Det oprindelige krav fra International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) om registrering af studier omhandler kun humane studier, som indebærer en intervention. En opgørelse fra maj 2011 viste dog, at ud af de registrerede 108.052 forsøg i clinicaltrials.gov var de 19.093 (18%) faktisk observationelle studier, og kun 88.610 (82%) var interventionsstudier. Der er således en klar tendens til, at antallet af observationelle studier stiger i bl.a. clinicaltrials.gov.

Både Lancet og BMJ har publiceret ledere, som opfordrer til registrering af også observationelle studier i et af de offentlige registre, og selvom det ikke er et formelt krav fra ICMJE, så synes det at være en sund tendens, som sikrer transparens og information om igangværende observationelle studier rundt i verden.

For små hypotesegenererende observationelle studier på ganske få patienter kan det måske synes lidt arbejdstungt, at de også skal registreres i et offentligt register.

Mange observationelle studier er imidlertid store og relativt komplicerede, og har taget år at planlægge og opnå funding til, og for disse vil det være fuldstændig relevant at registrere dem i f.eks. clinicaltrials.gov. Det tager kun ca. en halv time at gennemføre en sådan registrering, og det koster ingenting.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page