top of page

Registrering af forsøg i offentlige databaser

Vancouver-gruppen har tidligere anbefalet, at alle kliniske studier skal registreres i offentlige tilgængelige elektroniske databaser før inklusion af den første patient, som et krav for at publicere artiklerne i Vancouvergruppens tidsskrifter. Dette har siden spredt sig til langt de fleste tidsskrifter i Verden, og er nu en slags standard på området. ICMJE definerer ikke specifikt tiden for første patientinklusion, men praksis er landet på, at studiet skal registreres, før den første patient underskriver patientinformationen, dvs. før accept om deltagelse i projektet.

Definitionen af et klinisk studie (”clinical trial”) er ethvert forskningsprojekt som prospektivt allokerer patienter til en intervention med eller uden en kontrolgruppe for at undersøge sammenhængen mellem interventionen og en effektparameter. Imidlertid er det efterhånden blevet meget almindeligt også at registrere observationelle studier, og man har i ICMJE besluttet også at anbefale registrering af observationelle studier, men kræver det ikke som et kriterium for publikation.

Der er en lang række databaser, hvor forsøget kan registreres. Den største database er uden sammenligning den amerikanske www.clinicaltrials.gov, hvor det ovenikøbet er gratis at få sit studie registreret, idet driften af databasen betales af den amerikanske stat.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page