top of page

Hvad er en normalfordeling?

En normalfordeling er en teoretisk ideel fordeling af en række observationers værdier.

Har man eksempelvis målt 100 personers højde og ser på, hvordan disse højder fordeler sig, så vil man ofte se, at størstedelen af ens observationer ligger samlet omkring et gennemsnit, og at der så vil være færre og færre observationer, jo længe fra gennemsnittet man kommer. Dermed får man en klokkeformet kurve.

Normalfordelingen har en række egenskaber, som er værdifulde statistisk set, når man skal regne på sine tal. Yderligere er normalfordelingen nødvendig, for at en række statistiske tests kan anvendes. Det er derfor altid vigtigt at vurdere, om normalfordelingen er opfyldt, før man vælger sin test.

Normalfordeling gælder kun for kontinuerlige data, altså ting der måles på en skala. Klassiske eksempler er højde, vægt, BMI, hæmoglobin osv. Observationer som cancer stadie, køn, øjenfarve o.l. er ikke normalfordelt, da der er tale om kategoriske data.

Test altid om normalfordelings-antagelsen er opfyldt. Dette kan gøres ved en simpelt grafisk afbildning som et histogram, et Q-Q plot eller en statistisk analyse, hvoraf der er flere tilgængelige.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page