top of page

Skal man publicere en protokolartikel?

I de nye retningslinjer fra ICMJE (Vancouver-gruppen) har man specifikt anbefalet, at man specielt for større humane interventionsstudier bør overveje at publicere en separat protokolartikel. Den konkrete anbefaling fra ICMJE er, at man for de større humane interventionsstudier opfordrer redaktører fra forskellige tidsskrifter til at bede om at se den originale studieprotokol eller en separat statistisk analyseplan til brug i review-processen i tidsskriftet. Dette materiale bør også, hvor det er muligt, gøres tilgængelige for peer reviewerne i deres bedømmelsesproces.

Man anbefaler, at dette materiale gøres tilgængeligt for offentligheden på tidspunktet for publicering af den originale artikel. Denne offentliggørelse kan foregå i form af en tidligere publiceret protokolartikel eller som ekstra materiale publiceret på nettet sammen med den endelige originalartikel. Alt i alt er det derfor en klar anbefaling fra Vancouver-gruppen, at man for disse større humane interventionsstudier offentliggør sin forsøgsprotokol eller en detaljeret statistisk analyseplan, og dette kan meget vel foregå i form af en tidligere publiceret protokolartikel.

Det er teknisk rimelig simpelt at skrive en protokolartikel, idet den lægger sig tæt op ad forsøgets protokol. Det er dog ikke forsøgsprotokollen, som man publicerer med derimod en omskrevet version, så den passer ind i skabelonen for en protokolartikel. Det er specielt den statistiske analyseplan, som skal have fokus i en protokolartikel.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page