top of page

Sådan opbygges et systematisk review

Opbygningen af et systematisk review er formentlig noget af det simpleste, når man skal afrapportere i artikelform.

Dette skyldes, at man følger de såkaldte PRISMA guidelines (www.prisma-statement.org), hvor artiklens opbygning er specificeret helt ned til indholdet i hvert enkelt delafsnit i artiklen. Det nemmeste er at se i tjek-listen til PRISMA. Her er det udførligt specificeret, hvor mange afsnit der skal indgå i hver del af artiklen, og hvad der skal stå i hvert enkelt tekst-afsnit.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page