top of page

Hvad er uparrede data?


Uparrede data eller uparrede observationer er observationer, der ikke hænger sammen.

Det kan f.eks. være, at man ønsker at sammenligne effekten af blodtrykssænkende medicin i en gruppe versus effekten af en anden blodtrykssænkende medicin i en anden gruppe. Dermed kan man altså antage, at målingerne i gruppe A ikke har nogen effekt på målingerne i gruppe B. Den blodtrykssænkende effekt i gruppe A kan på ingen måde påvirke den blodtrykssænkende effekt i gruppe B. Data er altså uparrede. Det betyder, at man sammenligner gennemsnittet i den ene gruppe og gennemsnittet i den anden gruppe efter endt behandling.

Det er vigtigt at overveje, om ens data er parrede eller uparrede, når man vælger statistiske tests. For kontinuerlige data der er normalfordelt, og hvor det ønskes at sammenligne 2 gennemsnit, bør man bruge den uparrede t-test. Er data ikke normalfordelt bør man bruge Mann-Whitney testen.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page