top of page

Sådan opbygges en originalartikel

Alle originalartikler opbygges på fuldstændig samme måde hver eneste gang.

Første side er ”title page”. Herefter følger en side med artiklens ”abstract” som afhængig af tidsskriftet oftest vil være inddelt i specificerede underafsnit. Næste side er introduktionen efterfulgt af metode, resultater og diskussionsafsnit. De fleste tidsskrifter har ikke en særskilt konklusion med egen overskrift, og konklusionen er derfor blot sidste afsnit i diskussionsafsnittet. Efter diskussionsafsnittet følger referencerne. Herefter en side med overskrifter (såkaldte legends) til tabeller og figurer. Næste side starter tabellerne med én tabel på hver ny side og herefter følger figurerne med én figur på hver ny side.

Mange tidsskrifter vil have figurerne uploaded i de elektroniske manuskriptsystemer hver for sig, dvs. én figur i hver fil og teksten for sig selv. Andre tidsskrifter vil blot have det som et enkelt samlet dokument. Tjek derfor manuskriptvejledningen.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page