top of page

Titel på videnskabelige artikler

En god huskeregel er, at titlen ikke skal stille forsknings-spørgsmålet, men derimod give svaret.

Der skal helst ikke være spørgsmålstegn, udråbstegn, citationer, procent eller &-tegn i titlen. Der bør heller ikke være navn på geografiske steder, med mindre det er meget vigtigt for budskabet. Endelig bør titlen som hovedregel inkludere et verbum for at gøre budskabet aktivt.

Der kan selvfølgelig være undtagelser for disse regler og f.eks. i debatindlæg og lederartikler kan det være passende at rejse et spørgsmål i titlen frem for at give svaret med det samme.

Det er kutyme at angive studiets design efter et kolon, hvis det er artikler med høj videnskabelig kvalitet. I praksis handler det derfor om systematiske reviews, meta-analyser og randomiserede kliniske studier. Et eksempel kunne være en titel som denne:

Alcohol produces hang-over in women as well as men: a systematic review.

Læg mærke til at artiklens hovedfund er givet i titlen efterfulgt af den aktuelle artikels studiedesign, i dette tilfælde et systematisk review.

Arkiv
Søg via tags
bottom of page