top of page

ECTS point

 

 
 
Vi søger ECTS godkendelse af vores kurser fra Københavns Universitet. En ECTS godkendelse vil efter de gældende regler dække hele landet og ikke kun det universitet, hvor det godkendes første gang. En godkendelse i København dækker derfor alle universiteter i Danmark.
Kursusdeltagere skal selv sørge for at ECTS point overføres.
For at få meritoverført ECTS point skal der fremsendes kursusbevis og kursusbeskrivelse til uddannelses-stedet.
 
Find de relevante dokumenter nedenfor, kursusbevis fremsendes efter endt kursus.
 
Systematisk review og metaanalyse:
Kursusbeskrivelse og program 
Praktisk statistik:
Kursusbeskrivelse og program
 
Studerende ved Københanvs Universitet skal søge om at få det overført igennem denne blanket.
 
Alle fire universiteter godkender ECTS point fra eksterne kursusudbydere, som eksempelvis forskerkurser.dk
 

Link til

Phd-skolen ved Københavns Universitet

 

Phd-skolen ved Syddansk Universitet

 

Phd-skolen ved Aarhus Universitet

 

Phd-skolen ved Aalborg Universitet

 

 

 

bottom of page