Please reload

March 20, 2017

En p-værdi er en sandsynlighed. Sandsynligheder kan antage værdier mellem 0 og 1 eller 0% og 100%, og når man skriver, at p-værdien = 0,003, så betyder det altså, at sandsynligheden var 0,03 eller 3%.

P’et står for ”probabilit...

March 6, 2017

En type-2 fejl bliver ofte kaldes ”pessimistfejlen”. En type-2 fejl er når man konkluderer, at der ikke er forskel mellem 2 grupper, selvom at der i virkeligheden er en forskel.

Et eksempel kan være, at man tester en ny behand...

February 20, 2017

En type-1 fejl bliver ofte også kaldet ”optimistfejlen”. Type 1-fejl er den fejl en forsker kan lave, når det fejlagtigt konkluderes, at der er forskel mellem 2 grupper.

Risikoen for at lave en type-1 fejl er lig med signifika...

February 6, 2017

En normalfordeling er en teoretisk ideel fordeling af en række observationers værdier.

Har man eksempelvis målt 100 personers højde og ser på, hvordan disse højder fordeler sig, så vil man ofte se, at størstedelen af ens obser...

January 23, 2017

Parametrisk statistik er en gren af statistiske tests, hvor normalfordelings-antagelsen skal være opfyldt.

Normalfordelings-antagelsen er vigtig, da det forudsættes, at data kan beskrives ved hjælp af en mean og standarddeviat...

January 9, 2017

Uparrede data eller uparrede observationer er observationer, der ikke hænger sammen.

Det kan f.eks. være, at man ønsker at sammenligne effekten af blodtrykssænkende medicin i en gruppe versus effekten af en anden blodtrykssænk...

December 26, 2016

Når data eller observationer er parrede, hænger observationerne sammen.

Ofte vil det være differencen mellem to målinger, der er interessant at undersøge. Et eksempel kan være, at man ønsker at måle effekten af en slankekur. F...

December 12, 2016

Kaplan-Meier er en måde at afbilde data, hvor man undersøger, hvor lang tid der går, før deltagerne i studiet oplever en ”event”.

Klassiske eksempler er tid til død eller sygdomsfri overlevelse, altså tid til recidiv af sygdom...

November 28, 2016

En sample size er antallet af patienter, forsøgspersoner, eller dyr man planlægger at tage med i sit studie. Størrelsen på en sample size kan bestemmes på flere måder.

I store registerbaserede studier vil man oftest tage alle...

November 21, 2016

Chi-square er en test for, om fordelingen i en gruppe har betydning for fordeling i en anden gruppe.

Det man undersøger er altså kategoriske variables betydning for andre kategoriske variable. Eksempelvis kan man have en varia...

Please reload

Søg via tags
Blog arkiv
Please reload

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Til alle jer sociale

 

Nyhedsbrevet indeholder information om nye kurser, generelle nyheder fra forskningens verden, samt gode tilbud til alle de trofaste. Vi udsender kun ca. 6  mails årligt, og du kan selvfølgelig afmelde det når som helst.

 

Følg os på Facebook og få alle nyheder og blogs med det samme

       © 2017 Forskerkurser.dk

© 2015, forskerkurser.dk, all rights reserved